New Clips | Most Viewed Clips | Most Voted Clips | rss   
Video
คลิป -> นักศึกษา ->

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"


คลิปเด็ด คลิปเด็ด คลิปเด็ด คลิปเด็ด คลิปเด็ด
Video Name : โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"     จัดคลิปนี้ให้โชว์หน้าแรก
Channel : นักศึกษา
Uploaded by: Youtube
Upload Date: 2009-08-14 21:00:11
Duration: 06:45
Views: 701
Tags: โครงงานคุณธรรม, ขนมไทย, โรงเรียนบ้านราชกรูด,

Media bookmarking with:
oneview Lycos iQ del.icio.us digg Mister Wong YiGG BlinkList Webnews

Download โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

URL Link

EmbedCode


Description :


โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านราชกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองได้น้อมนำมาใช้ เพิ่อฝึกนักเรียนให้มีคุณธรรมในเรื่อง ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความอดออม และความอดทนตามคุณธรรมมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... โครงงานคุณธรรม ขนมไทย โรงเรียนบ้านราชกรูด

Relate Tags:
Relate Video :


video ข้าวเหนียวหน้าปลา
ข้าวเหนียวหน้าปลา
Added: 2011-02-14 21:56:00
Duration: 04:58
Views: 5
video โครงการทำดีเพื่อมข.
โครงการทำดีเพื่อมข.
Added: 2010-07-27 09:48:03
Duration: 05:58
Views: 44
video โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv
Added: 2010-01-22 20:07:51
Duration: 04:43
Views: 62
video โฆษณา ร้าน หวานไทย ขนมไทย.mpg
โฆษณา ร้าน หวานไทย ขนมไทย.mpg
Added: 2010-01-08 22:51:12
Duration: 01:49
Views: 61

หมวดคลิปวีดีโอ

คลิปฉาว คลิปดังทั่วเมือง

Video Clip

ความคิดเห็นที่ 1 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

ฮามาก ถูกใจจัง โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 2 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

อยากดูอีก ช่วยจัดให้ด้วยนะโครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 3 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

สนุกมากคะโครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 4 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

น่ารัก ชอบๆ ตลกดีโครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 5 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

กรี๊ด ชอบอ่ะ หนุกดี โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 6 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

ชอบมากๆคะ โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 7 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

เจ๋งมาก โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 8 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

สุดยอด โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 9 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

เยี่ยมครับ โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 10 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

บอกได้คำเดียวว่า สุดๆโครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 11 | โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครตฮา โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
หมวด: คลิปนักศึกษา

แสดงความคิดเห็น โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"
ข้อความ :

จาก : *
  Reload Image
ป้อนรหัสดังภาพ:
 rss

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"