ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน


ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

โหลดเพลงบุษบาเสี่ยงเทียนฟ้งเพลงดัง เที่ยวฟรี ท่องเที่ยวทั่วโลก สมัครงาน

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
ศิลปิน เพลง:
อัลบัม เพลง:
เวลา เพลง: 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
หมวด เพลง : ฟังเพลงเพลงไทย
ผู้ชม เพลง: 28 / ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน : 888

บุษบาเสี่ยงเทียนURL เพลงบุษบาเสี่ยงเทียนดาวน์โหลดเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

เนื้อเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน


เนื้อเพลง : บุษบาเสี่ยงเทียน

ศิลปิน :

อัลบั้ม : ลูกทุ่งพันล้าน รวมฮิตลูกทุ่งต้นฉบับ ม้วนที่ 2

เทียนจุดเวียนพระพุท-ธา
ตัว ข้า บุษบาขออธิษฐาน
...เทียนที่เวียนนมัสการ
บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า
ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่
ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน
...อ้า องค์พระพุท-ธา
ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน
...ข้าสวดมนต์ขอพระพร
วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจ
อ้า องค์พระพุทธา
ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ ขอพระพร
วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี
รัก อย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ..


ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลง บุษบาเสี่ยงเทียน เพลง บุษบาเสี่ยงเทียน

ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน | เนื้อเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน | โค๊ดเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน |

ฟังเพลงฮิต

ดาวน์โหลดเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน


add

ฟังเพลงฮิต ฟังเพลง หมวดอื่นๆ

ฟังเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน

ฟังเพลง ศิลปิน
ผู้ฟังเพลง
ฟังเพลง