เนื้อเพลงWavin Flag เนื้อเพลงParachute

เนื้อเพลงSpending All My Time

คอร์ดเพลงSpending All My Time

โน๊ตเพลงSpending All My Time

โค๊ดเพลงSpending All My Time


เนื้อเพลงSpending All My Time
ศิลปิน เพลง: Aaron Fresh
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
Spending All My Time

เนื้อเพลงSpending All My Time

spendin all my time
ah nah nah nah nah ooh
ah nah nah nah nah ooh
(ooooh woah)

spending all my time lovin you
all my time lovin you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin you
All my time lovin you
avery minute runnin away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin you
all my time lovin you
25 hours in my day

the clock aint long enough
on the wall
so i spend another minute with you
im not strong enough
thats why i fall
everytime that im lookin at you
you got my attention
i forgot to mention
youre the most beautiful girl i know
and i got no place to go

spending all my time lovin you
all my time lovin you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin you
all my time lovin you
every minutes runnin away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin you
all my time lovin you
25 hours in my day

i got everything; i got nothing
if they take you away from me
im your medicine
make you better when
all your hopes start runnin away
baby this is your song
no its not the slow song
say anything just to make you smile
baby wont you stay awhile?

spending all my time lovin you
all my time lovin you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin you
all my time lovin you
every minutes runnin away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin you
all my time lovin you
25 hours in my day

if you got somebody that you
feel this way about say oooh
(say oooh)
and if you got somebody that you
cant live without say oooh
(say oooh)
and if you got somebody that you
feel this way about say oooh
nah nah nah nah
(say oooh)
nah nah nah nah
and if you got somebody that you
cant live without say ooooh
(say ooooh)

im spending all my time lovin you
all my time lovin you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin you
all my time lovin you
every minutes runnin away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin you
all my time lovin you
25 hours in my day

spending all my time lovin you
all my time lovin you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin you
all my time lovin you
every minutes runnin away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin you
all my time lovin you
25 hours in my day

ฟังเพลงSpending All My Time | เนื้อเพลงSpending All My Time | โค๊ดเพลงSpending All My Time | โหลดเพลงSpending All My Time
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงSpending All My Time


Warning: mysql_close(): 20 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188