เนื้อเพลงNeed you now เนื้อเพลงKnock knock

เนื้อเพลงBad romance

คอร์ดเพลงBad romance

โน๊ตเพลงBad romance

โค๊ดเพลงBad romance


เนื้อเพลงBad romance
ศิลปิน เพลง: Lady GaGa
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
Bad romance

เนื้อเพลงBad romance

* Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance

** Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
Roma-roma-mamaa!
Ga-ga-ooh-la-la!
Want your bad romance

[Repeat **]

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as its free
I want your love
(Love-love-love I want your love)

I want your drama
The touch of your hand
I want your leather-studded kiss in the sand
I want your love
Love-love-love
I want your love
(Love-love-love I want your love)

*** You know that I want you
And you know that I need you
I want it bad, your bad romance

**** I want your loving and
I want your revenge
You and me could write a bad romance
(Oh-oh-oh--oh-oooh! )
I want your love and
All your lovers revenge
You and me could write a bad romance

[Repeat * , **]

I want your horror
I want your design
Cause youre a criminal
As long as your mine
I want your love
(Love-love-love I want your love-uuhh)

I want your psycho
Your vertigo stick
Want you in my rear window
Baby your sick
I want your love
Love-love-love
I want your love
(Love-love-love I want your love)

[Repeat *** , **** , * , **]

Walk, walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

Walk, walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

Walk, walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

Walk, walk passion baby
Work it
Im a freak bitch, baby

I want your love and
I want your revenge
I want your love
I dont wanna be friends

Je veux ton amour
Et je veux ta revanche
Je veux ton amour
I dont wanna be friends
Oh-oh-oh-oh-oooh!
I dont wanna be friends
(Caught in a bad romance)
I dont wanna be friends
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Want your bad romance
(Caught in a bad romance)
Want your bad romance!

[Repeat ***** , * , * , **]

ฟังเพลงBad romance | เนื้อเพลงBad romance | โค๊ดเพลงBad romance | โหลดเพลงBad romance
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงBad romance


Warning: mysql_close(): 20 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188