เนื้อเพลงAlready Gone เนื้อเพลงCelebration

เนื้อเพลงTrouble Is A Friend

คอร์ดเพลงTrouble Is A Friend

โน๊ตเพลงTrouble Is A Friend

โค๊ดเพลงTrouble Is A Friend


เนื้อเพลงTrouble Is A Friend
ศิลปิน เพลง: Lenka
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
Trouble Is A Friend

เนื้อเพลงTrouble Is A Friend

Trouble will find you
No matter where you go
Oh, oh
No matter if youre fast
No matter if youre slow
Oh, oh
The eye of the storm
Wanna cry in the morn
Oh, oh
Youre fine for a while
But you start
To lose control

Hes there in the dark
Hes there in my heart
He waits in the wings
Hes gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
Ahh

Trouble is a friend
But trouble is a foe
Oh, oh
And no matter
What i feed him
He always seems to grow
Oh, oh
He sees what i see
And he knows
What i know
Oh, oh
So dont forget
As you ease
On down my road

Hes there in the dark
Hes there in my heart
He waits in the wings
Hes gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
So dont be alarmed
If he takes you
By the arm
I roll down the window
Im a sucker
For his charm
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
Ahh

How i hate the way
He makes me feel
And how i try
To make him leave
I try
Oh, oh, i try

But hes
There in the dark
Hes there in my heart
He waits in the wings
Hes gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
So dont be alarmed
If he takes you
By the arm
I roll down the window
Im a sucker
For his charm
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
Ahh

Ooh
Ahh
Ooh

ฟังเพลงTrouble Is A Friend | เนื้อเพลงTrouble Is A Friend | โค๊ดเพลงTrouble Is A Friend | โหลดเพลงTrouble Is A Friend
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงTrouble Is A Friend


Warning: mysql_close(): 20 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188