เนื้อเพลงอยู่เคียงข้างคุณ เนื้อเพลงGood life

เนื้อเพลงสารเคมี

คอร์ดเพลงสารเคมี

โน๊ตเพลงสารเคมี

โค๊ดเพลงสารเคมี


เนื้อเพลงสารเคมี
ศิลปิน เพลง: เท็ดดี้ สกา แบนด์ (Teddy Ska Band)
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
สารเคมี

เนื้อเพลงสารเคมี

เธอคงเคยโดนเรื่องใหญ่ทำร้ายไม่มีใครสักคนที่เข้าไจเสพสารเคมีเข้าสู้ร่างกายมลายในใจโรคแห่งความฝัน

* มลายในใจในความอ่อนแรง

** เปรียบเธอเป็นเส้นด้ายที่บางเบาประดับเอาไว้ตงกลางหัวใจเธอยอมพีชีพให้กับสลายมลายในใจโรคแห่งความฝัน

*** สารเคมีแผดเผาในโลหิตและฉันยังคงอยู่ไม่มีใครรูไม่เข้าไจ
ฉันเป็นคนผิดและฉันเป็นคนบาปแล้วใครกำหนดไม่มีใคร รู้ไม่เข้าใจ

(ซ้ำ * , ** , *** , ***)

ฉันเป็นคนผิดแล้วฉันเป็นคนบาปแล้วใครกำหนดไม่มีใครไม่รู้ไม่เข้าไจ
สารเคมีแผดเผาในโลหิตและฉันยังคงอยู่ไม่มีใครรู้ไม่เข้าไจ

ฟังเพลงสารเคมี | เนื้อเพลงสารเคมี | โค๊ดเพลงสารเคมี | โหลดเพลงสารเคมี
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงสารเคมี


Warning: mysql_close(): 16 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188