เนื้อเพลงมาเติมความรัก (Fill me) เนื้อเพลงSophia

เนื้อเพลงMy love

คอร์ดเพลงMy love

โน๊ตเพลงMy love

โค๊ดเพลงMy love


เนื้อเพลงMy love
ศิลปิน เพลง: Justin Timberlake
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
My love

เนื้อเพลงMy love

If I wrote you a symphony
Just to say how much you mean to me

{what would you do}

If I told you you were beautiful
Would you page me on the regular

{tell me would you}

Well baby Ive been around the world
But I aint seen myself another girl

{like you}

* This ring here represents my heart
But there is just one thing I need from you

{(Just) saying I do}

** Because, I can see us holding hands
walking on the beach our toes in the sand
I can see us in the country side
sitting in the grass laying side by side
You can be my baby
Gonna make you my lady
Girl you amaze me
Aint gotta do nothin crazy
See all I want you to do is be my love

*** My love
My love
And I know no woman that could take your spot
My love
My love
My love

**** And I know no woman that could take your spot
My love
My loooooooove
Love
My loooove
My loooove

Now If I wrote you a love note
And make you smile with every word I wrote

{what would you do}

Would that make you wanna change your scene
And wanna be the one in my scene

{tell me would you}

See whats the point in waiting anymore
Cause girl Ive never been more sure

{that baby its you}

[Repeat * , ** , *** , ****]

{T.I. Rap}

[Repeat **]

Love
My love
Love
My love
Love
And I know no woman that could take your spot
My love
Love
My love
Love
My love
Love

And I know no woman that could take your spot
My Love
Love
My Love
My Love

ฟังเพลงMy love | เนื้อเพลงMy love | โค๊ดเพลงMy love | โหลดเพลงMy love
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงMy love


Warning: mysql_close(): 20 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188