เนื้อเพลงคนนี้หัวใจบอกยอม เนื้อเพลงBe yourself

เนื้อเพลงแล้วแต่จะกรุณา

คอร์ดเพลงแล้วแต่จะกรุณา

โน๊ตเพลงแล้วแต่จะกรุณา

โค๊ดเพลงแล้วแต่จะกรุณา


เนื้อเพลงแล้วแต่จะกรุณา
ศิลปิน เพลง: ไอน้ำ
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
แล้วแต่จะกรุณา

เนื้อเพลงแล้วแต่จะกรุณา

ถ้าเธอสงสัยที่ฉันทำว่าทำทำไม ที่มาดูแลมาสนใจเธอทุกวัน
ต้องการอะไรถึงได้คอยมาห่วงใยกัน บอกเธอตรงๆว่าฉันมีความในใจ

* การที่ใครคนหนึ่งจะทำ อะไรๆดีๆเพื่อใครซักคน
มันต้องมี อะไรๆที่เป็นเหตุผลให้ทำอย่างนั้น

** บอกเลยเหตุผลของฉันคือความรัก เธอยังไม่รักก็ไม่ต้องหนักใจ
ขอแค่เธออย่าว่ากัน ปล่อยให้ฉันทำต่อไป ที่เหลือก็แล้วแต่เธอกรุณา

ได้นอนหลับฝันถึงทั้งคืนก็ยังไม่พอ ตื่นมาใจมันยังเฝ้ารอเพ้อทุกวัน
ถ้าเทวดามาให้พรเลือกได้อย่างฝัน อยากมีวันนั้นวันที่เธอบอกว่ารัก

(ซ้ำ * , **)

(ซ้ำ **)

ขอแค่เธออย่าว่ากัน ปล่อยให้ฉันรักต่อไป ที่เหลือก็แล้วแต่เธอกรุณา

ฟังเพลงแล้วแต่จะกรุณา | เนื้อเพลงแล้วแต่จะกรุณา | โค๊ดเพลงแล้วแต่จะกรุณา | โหลดเพลงแล้วแต่จะกรุณา
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงแล้วแต่จะกรุณา


Warning: mysql_close(): 16 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188