เนื้อเพลงหมวยนี่คะ เนื้อเพลงHow did I fall in love with you

เนื้อเพลงหว่อ อ้าย หนี่

คอร์ดเพลงหว่อ อ้าย หนี่

โน๊ตเพลงหว่อ อ้าย หนี่

โค๊ดเพลงหว่อ อ้าย หนี่


เนื้อเพลงหว่อ อ้าย หนี่
ศิลปิน เพลง: ไชน่าดอลส์ (China Dolls)
อัลบัม เพลง:
เวลาเพลง : 0
โหวต เพลง: music rate music rate music rate music rate music rate
ผู้ชม เพลง: 0
หว่อ อ้าย หนี่

เนื้อเพลงหว่อ อ้าย หนี่

หว่อ อ้าย หนี่ (หว่อ อ้าย หนี่) จะรักกัน (จะรักกัน)
จะนานเพียงไรใจนี้

ในวันเวลา ที่เราไกลกัน ในคืนและวันที่เหงาหัวใจ
ไม่อาจมีเธอเอาไว้ข้างกาย แต่รู้ว่าใจเราผูกพัน
มีเธอคนเดียวไม่เคยมีใคร มีเธอในใจของฉันเรื่อยมา
จะอีกกี่วันยังนับเวลา ที่ฉันและเธอจะพบกัน

* ใจฉันมีเธออยู่ และมีเพียงเธอคนเดียวที่ต้องการ

** หว่อ อ้าย หนี่ (หว่อ อ้าย หนี่)จะรักเธอ (จะรักเธอ)
จะมีเธอนานเท่านาน
หว่อ อ้าย หนี (หว่อ อ้าย หนี่) จะรักกัน (จะรักกัน)
จะนานเพียงไรใจนี้...ยังรักเธอ

มีเธอคนเดียวที่รอมานาน ยังคงต้องการเธอนั้นคืนมา
จะอีกกี่วันยังนับเวลา ที่ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ

(ซ้า * , ** , **)

ฟังเพลงหว่อ อ้าย หนี่ | เนื้อเพลงหว่อ อ้าย หนี่ | โค๊ดเพลงหว่อ อ้าย หนี่ | โหลดเพลงหว่อ อ้าย หนี่
 
เนื้อเพลงเรียงตามศิลปิน
 

+ เนื้อเพลง อักษร ก
+ เนื้อเพลง อักษร ข
+ เนื้อเพลง อักษร ฃ
+ เนื้อเพลง อักษร ค
+ เนื้อเพลง อักษร ฅ
+ เนื้อเพลง อักษร ฆ
+ เนื้อเพลง อักษร ง
+ เนื้อเพลง อักษร จ
+ เนื้อเพลง อักษร ฉ
+ เนื้อเพลง อักษร ช
+ เนื้อเพลง อักษร ซ
+ เนื้อเพลง อักษร ฌ
+ เนื้อเพลง อักษร ญ
+ เนื้อเพลง อักษร ฎ
+ เนื้อเพลง อักษร ฏ
+ เนื้อเพลง อักษร ฐ
+ เนื้อเพลง อักษร ฑ
+ เนื้อเพลง อักษร ฒ
+ เนื้อเพลง อักษร ณ
+ เนื้อเพลง อักษร ด
+ เนื้อเพลง อักษร ต
+ เนื้อเพลง อักษร ถ
+ เนื้อเพลง อักษร ท
+ เนื้อเพลง อักษร ธ
+ เนื้อเพลง อักษร น
+ เนื้อเพลง อักษร บ
+ เนื้อเพลง อักษร ป
+ เนื้อเพลง อักษร ผ
+ เนื้อเพลง อักษร ฝ
+ เนื้อเพลง อักษร พ
+ เนื้อเพลง อักษร ฟ
+ เนื้อเพลง อักษร ภ
+ เนื้อเพลง อักษร ม
+ เนื้อเพลง อักษร ย
+ เนื้อเพลง อักษร ร
+ เนื้อเพลง อักษร ล
+ เนื้อเพลง อักษร ว
+ เนื้อเพลง อักษร ศ
+ เนื้อเพลง อักษร ษ
+ เนื้อเพลง อักษร ส
+ เนื้อเพลง อักษร ห
+ เนื้อเพลง อักษร ฬ
+ เนื้อเพลง อักษร อ
+ เนื้อเพลง อักษร ฮ
+ เนื้อเพลง อักษร 0
+ เนื้อเพลง อักษร 1
+ เนื้อเพลง อักษร 2
+ เนื้อเพลง อักษร 3
+ เนื้อเพลง อักษร 4
+ เนื้อเพลง อักษร 5
+ เนื้อเพลง อักษร 6
+ เนื้อเพลง อักษร 7
+ เนื้อเพลง อักษร 8
+ เนื้อเพลง อักษร 9
+ เนื้อเพลง อักษร A
+ เนื้อเพลง อักษร B
+ เนื้อเพลง อักษร C
+ เนื้อเพลง อักษร D
+ เนื้อเพลง อักษร E
+ เนื้อเพลง อักษร F
+ เนื้อเพลง อักษร G
+ เนื้อเพลง อักษร H
+ เนื้อเพลง อักษร I
+ เนื้อเพลง อักษร J
+ เนื้อเพลง อักษร K
+ เนื้อเพลง อักษร L
+ เนื้อเพลง อักษร M
+ เนื้อเพลง อักษร N
+ เนื้อเพลง อักษร O
+ เนื้อเพลง อักษร P
+ เนื้อเพลง อักษร Q
+ เนื้อเพลง อักษร R
+ เนื้อเพลง อักษร S
+ เนื้อเพลง อักษร T
+ เนื้อเพลง อักษร U
+ เนื้อเพลง อักษร V
+ เนื้อเพลง อักษร W
+ เนื้อเพลง อักษร X
+ เนื้อเพลง อักษร Y
+ เนื้อเพลง อักษร Z
 

เนื้อเพลงหว่อ อ้าย หนี่


Warning: mysql_close(): 18 is not a valid MySQL-Link resource in D:\kajeab\lyrics\lyrics.php on line 188