เกมส์ขุดทอง


เกมส์ขุดทอง

เล่นเกมส์เต็มจอ
เกมส์ขุดทอง เกมส์นี้ เราจะต้องขุดหาทรัพย์สมบัติ ทองคำแท่งให้ได้ ต้องหลบภัยจากเจ้างูเขียว สังเกตจากทองที๋โผล่มาจากดิน แล้วขุดออกมา

เกมส์ขุดทอง


เล่นเกมส์ออนไลน์